สัลลาปังคพิสัย

10:49 PM NidNok Koppoets 0 Comments

....

อยู่ในใจเรา
ใครเขาไม่รู้
เรื่องจริงมีอยู่
เรารู้แก่ใจ

ความทุกข์ความเศร้า
ปัดเป่าพ้นไป
ยึดมั่นเอาไว้
ถ้าใจคิดดี

...

6 มกราคม 2555 | 22.45 น.
- ฉัน -