สวัสดีความหนาว

10:18 AM NidNok Koppoets 0 Comments
มองมองมีม่านหมอก
ข้างนอกก็ครึ้มเหงา
ลมหนาวพัดผ่านเรา
คงเข้าสู่เหมันต์

หมดแล้วสินะฝน
หยาดหล่นทุกค่ำวัน
เปียกปอนจนป่วนปั่น
เป็นอันไม่สบาย

สวัสดีความหนาว
แดดเช้าจะมาสาย
เย็นย่ำก็ค่ำไว
หนาวหน่ายจนคร้านครัน

ฤดูมีลับเลื่อน
วันเดือนเคลื่อนผ่านผัน
มาอยู่และจากกัน
สั่งนั้นโลกสอนเรา


แด่ความหนาวที่มาเยือน- ฉัน - 
30/11/2012