คำถามที่ต้องตอบ

9:19 PM NidNok Koppoets 0 Comments

พี่ตูน: "ทำไมแค่ลมเพียงแผ่วเบา ยังทำให้เหน็บหนาว" 

ฉัน: "หนูว่าพี่ไข้ขึ้นค่ะ" 
จบ.