แดดเช้าแยงตาเรา

2:39 PM NidNok Koppoets 0 Comments

 

แดดเช้าแยงตาเรา
พอบ่ายเข้าเราเฝ้าฝน
มองเมฆมามืดมน
ใจจนจะเดินทาง

.

ฮึ่ม...ฮึ่ม มันร้องลั่น
ขู่กันแล้วทำกร่าง
ฟ้าแล่บเห็นเป็นทาง
ปล่อยวางเพราะจนใจ

.

ค่ำคืนคงชื้นแฉะ
เปาะแปะหล่นเป็นสาย
ลมเย็นให้พักกาย
เช้าใหม่...แดดแยงตา

 
แด่สัปดาห์แห่งพายุ
17.09.2012
-ฉัน-